Yüceden bakan göz değil

Mayıs 6, 2008

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Yol oldur ki doğru vara
Göz oldur ki Hakk’ı göre
Er oldur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

Doğru yola gittin ise
Er eteğin tuttun ise
Bir hayır da ettin ise
Birine bindir az değil


Dosta varayım

Mayıs 6, 2008

O dost bize gelmez ise
Ben dosta geri varayım
Çekeyim cevr ü cefayı
Dost yüzün görüvereyin


Dünya kimseye kalmaz

Mayıs 6, 2008

Gelin tanışık edelim
İş kolayın tutalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz


Can, canan

Mayıs 4, 2008

Yunus imdi sen senden
Ayrı değilsin candan
Sen sende bulmaz isen
Nerde bulasın onu

Derviş adın edindim
Derviş dondum donandım
Yola baktım utandım
Hep işim yanlış benim


Gel dosta gidelim gönül

Mayıs 4, 2008

Bir nazarda kalmayalım
Gel dosta gidelim gönül
Hasret ile ölmeyelim
Gel dosta gidelim gönül

Bu dünyaya kalmayalım
Fanidir aldanmayalım
Bir iken ayrılmayalım
Gel dosta gidelim gönül


Tek dileğim

Mayıs 4, 2008

Ne ilmim var ne taatım
Ne gücüm var ne takatim
Meğer senden inayetim
Kıl yüzümü ak Çalap’ım


Bildim deme

Mayıs 4, 2008

Yunus sen arif isen
Anladım bildim deme
Tut miskinlik eteğin
Ahir sana gerektir


Derviş

Mayıs 4, 2008

Derviş gönülsüz gerektir
Sövene dilsiz gerektir
Dövene elsiz gerektir
Halka beraber gerekmez


Söz

Mayıs 4, 2008

Söz kılar kayguyu şad
Söz kılar bilişleri yad
Eğer horluk eğer izzet
Her kişiye sözden gelir


Yerim dostun yanıdır

Mayıs 4, 2008

Benim dilim kuş dilidir
Benim ilim dost ilidir
Den bülbülüm dost gülümdür
Bilin gülüm solmaz benim

Ol dost bana gelsin demiş
Sundum kadeh alsın demiş
Aldım kadeh içtim şarap
Artık gönlüm ölmez benim


Hak peygamberleri takiben

Mayıs 4, 2008

Gördüm göğün meleklerin
Her biri bir işte imiş
Hak Çalap’ın zikrin eden
İncil benim Kuran benim

Gördüm deyen değil gören
Bildim deyen değil bilen
Bilen oldur gösteren ol
Aşka esir olan benim

Sekiz uçmak aşıklara
Köşk ü saraydır bilene
Musa’layın hayran olup
Tur Dağı’nda kalan benim

Musa peygamber ile
Bin bir kelime kıldım
İsa peygamber ile
Göklere çıkan benim

Şimdi adım Yunus’durur
Ol demde İsmail idi
Ol dost için Arafat’a
Kurban olup çıkan benim


Kin tutanın yoktur dini

Mayıs 4, 2008

Giderdim gönülden kini
Kin tutanın yoktur dini
Ey yarenler ben bu sözü
Uludan işittim ahi


Aşktır yere göğe direk

Mayıs 1, 2008

Dosttan haber sorar isen
Güzaf değildir dost işi
Belli bilin hiç nesnedir
Bu cihanda dostsuz kişi

Dost aşkından alem doldu
Her bir aşık ondan oldu
Aşksız biten çiçek soldu
Aşk iledir dostluk hoşu

Aşkı seve aşık gerek
Ne olusar aşktan yeğrek
Aşktır yere göğe direk
Kalanı hep söz öküşü


Bir dem aşksız olmayayın

Mayıs 1, 2008

Al gider benden benliği
Doldur içime senliği
Dirliğinde öldür beni
Varıp anda ölmeyeyin

Bülbül olayın öteyin
Dost bahçesinden yatayın
Gül oluban açılayın
Ayrık dahi solmayayın

Aşkdurur derdin dermanı
Aşk yoluna kodum canı
Yunus Emre aydır bunu
Bir dem aşksız olmayayın


Üç faklı şiirden

Mayıs 1, 2008

Başında aklı olan
Ücretle amel etmez
Hurilere aldanmaz
Göz ile kaştan geçer

Bu nefs ile dünya fani
Bu dünyaya gelen hani
Aldattın ey dünya beni
İşlerinden bezer oldum

Sarraflığı öğrenmeyen
Bu gevheri boncuk sanır
Varır verir yok nesneye
Bilmez neye sattığını


Hak varlığı Kuran’dadır

Nisan 29, 2008

Ey kendözünü bilmeyen
Söz manisini bulmayan
Hak varlığın ister isen
Uş ilm ile Kuran’dadır


Yarınım bugündür bana

Nisan 29, 2008

Dost aşka ulaşalıdan
Dünya ahiret oldu bir
Ezel ebed sorar isen
Dün ile bugündür bana

Kullarına vaadeyledi
Yarın uçmak verem dedi
Ol dostların sevindiği
Yarınım bugündür bana


Seven delidir

Nisan 29, 2008

Seni sevenlerin ola mı aklı
Bir dem uslu ise her dem delidir


Razım ile diyem

Nisan 29, 2008

Ben o yari sevdiğimi
Nice bir gizleyebilem
Gönlüme sığmaz n’ideyim
Meğer razım ile diyem


Aşık oldu gönlüm sana

Nisan 3, 2008

Kime gönül verir isem
Benim ile yar olmadı
Halim bilip derdim sorup
Bana vefadar olmadı

Hak’tan meğer takdir idi
Aşık oldu gönlüm sana
Hiç kimseler bencileyin
Aşka giriftar olmadı


Cümle alem kardaş gelir

Nisan 3, 2008

Ey dost senin aşkın odu
Ciğerim bare baş gelir
Aşkından yanar yüreğim
Yandığım bana hoş gelir

Söyler isem sözüm savaş
Söylemezsem ciğerim baş
Cihan doludur kallaş
Her birinden bir taş gelir

Erenler buna kalmadı
Vardı yoluna durmadı
Hakk’ı gerçek sevenlere
Cümle alem kardaş gelir


Aşk güneştir, aşksız gönül taş

Nisan 3, 2008

İşitin ey yarenler
Aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül
Misali taşa benzer


Utanmam yoktur

Nisan 3, 2008

Eğer beni Cercis’leyin
Yetmiş kez öldürür isen
Dönem sana geri varam
Zira ki arım yokdurur

Yunus dahi aşık sana
Göster didarını ona
Yarim dahi sensin benim
Ayrık nigarım yokdurur


Senin sevgindedir gönlüm

Nisan 3, 2008

Sekiz uçmağın hurisi
Eğer bezenip gelseler
Senin sevginden özgeyi
Gönlüm hiç kabul etmeye


Aşk eri

Nisan 3, 2008

Her kim aşk eri ise
Aşka müşteri ise
Aşk onun yari ise
Canına od urmuşlar


Bu can gövdeye konuktur

Nisan 3, 2008

İşbu söze hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi

Yunus Emre bu dünyada
İki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola
Ab-ı hayat içmiş gibi


Cennet’e değildir aşkımız

Nisan 3, 2008

Aşık mı direm ben ana
Tanrı’nın uçmağın seve
Uçmak hod bir tuzakdurur
Eblehler canın tutmağa

Aşık olan miskin olur
Hak yoluna teslim olur
Her ne derse boyun tutar
Çare yok gönül yıkmağa


Çok ağladım güldür beni

Mart 29, 2008

Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Çok ağladım güldür beni
Gel gör beni aşk n’eyledi


Demeye sözün kemini

Mart 29, 2008

Kişi bile söz demini
Demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini
Sekiz uçmak ede bir söz


Bir ben var benden içeri

Mart 29, 2008

Beni bende demen bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeri


Bir gönüle girmek

Mart 29, 2008

Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir


Yaradılmışı severiz Yaradandan ötürü

Mart 29, 2008

Elif okuduk ötürü
Nazar eyledik götürü
Yaradılmışı severiz
Yaradandan ötürü


Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

%d blogcu bunu beğendi: